Wie?

Leuk of Meuk is een hobby van Wammes Witkop. Ik ben journalist, gespecialiseerd in ICT en tech. Of eigenlijk, ooit als bioloog gefascineerd geraakt door computers en toen al snel de biologie verlaten, om computerbladen te gaan maken. De allereerste artikelen verschenen nog in videobladen, maar al snel werd MSX Computer Magazine de vaste stek. Homecomputers, inderdaad, zo rond 1985.

Niet veel later kwam wat nu PC-Active heet in beeld. Een blad waar ik hoofdredacteur en later ook uitgever en eigenaar van werd. Toen was PC-Active het blad dat techniek centraal stelde en zijn lezers probeerde te helpen om te begrijpen hoe pc’s werkten. Met veel succes!

In 2005 werd het tijd om wat rustiger aan te doen en werd PC-Active verkocht aan een andere uitgeverij, maar ik bleef als columnist, auteur en raadgever nauw betrokken. Totdat in 2013 het faillissement toesloeg en PC-Active ten onder had moeten gaan, als het aan de toenmalige eigenaren had gelegen. Gelukkig kon dat voorkomen worden en vond PC-Active onderdak bij HCC, de Hobby Computer Club.

Jammer genoeg gold dat echter niet voor mijzelf. Na een moeizame anderhalf jaar werden de betrekkingen verbroken. Maar dat biedt ook nieuw kansen! Vooral voor Leuk of Meuk, een eigen concept waar ik begin 2012 mee begonnen ben, dat ik op deze website voort ga zetten…